• page_banner

Sokongan

support

Maklumat teknikal Vinidex diambil dari penyelidikan dan pengalaman lapangan di seluruh dunia dengan sistem dan teknologi paip dan kelengkapan canggih.

Ini diterbitkan untuk memberi pengguna pemahaman yang lebih baik mengenai teknikal produk kami dan pemilihan, reka bentuk, pemasangan, dan penggunaannya. Teknologi boleh diganti dengan adanya makmal dan kerja lapangan baru, dan perubahan pada spesifikasi produk dan maklumat ini dapat ditarik atau diubah tanpa pemberitahuan.

Reka bentuk saluran paip mungkin melibatkan penilaian kejuruteraan yang tidak dapat dibuat dengan betul tanpa pengetahuan mendalam tentang semua keadaan yang berkaitan dengan pemasangan tertentu. Oleh itu, maklumat teknikal kami adalah umum dan tidak menggantikan nasihat profesional. Di mana panduan reka bentuk diperlukan, Vinidex mengesyorkan agar nasihat diperoleh daripada Perunding yang berdaftar dengan Institution of Engineers Australia.

Kategori